โรคของรงควัตถุ

Anonim

รูปภาพของโรคอ้วน

บ่อยครั้งที่อาการทางโลหิตจางทางสรีรวิทยา - ชนิดที่พบในทารกแรกคลอดส่วนใหญ่ - ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา โดยปกติจะหายไปในอีก 2-3 วัน แพทย์จะทดสอบระดับบิลิรูบินของทารกในช่วงเวลานั้นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เลวร้ายลง

ในบางกรณีระดับบิลิรูบินจะสูงมากจนเกินไป การตรวจเลือดพิเศษจะช่วยในการระบุสาเหตุ - อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับการติดเชื้อปัญหาเกี่ยวกับตับที่เกิดปัญหาเลือดหรือปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนม

ภาพ: Terry Vine / Riser / Getty Images
ข้อความ: "การทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาการตัวเหลือง - การรักษา", การอ้างอิงทางการแพทย์ของ WebMD